Materiál

Ať dubové dřevo slouží minimálně tak dlouho, jako rostlo.

Přejít na článek

Pro naše podlahy používáme dřevo dubu letního (Quercus Robur), který pochází vždy ze středoevropských lokalit a má ověřený původ.

Dub je houževnatý, vzrostlý a dlouhověký strom. Dokáže se uchytit v mnoha druzích půdy, od písčitých až po vlhké hlinité. Své typické mohutné a rozložité koruny dosáhne až po několika desítkách let a v plné zralosti je okolo stého roku. Některé ze stromů mohou být až tisíce let staré, v Evropě najdeme hned několik exemplářů čítajících více jak 1200 let. Tyto vlastnosti se projevují i na samotném dřevu. Díky své trvanlivosti se hodí k různorodým účelům. V minulosti se používal například na výrobu mlýnských kol, sloupů či stavební pilotů, dnes se z něj vyrábí různé stavební konstrukce, podlahy, obklady či nábytek. Jedná se však o tvárný materiál, který postupem času může nabývat rozmanitých estetických kvalit.

Síla dubového stromu, se níž dokáže vzpínat svou korunu, je obsažena i v jeho dřevě, ze kterého vytváříme interiér.

Není náhoda, že dub má silnou symboliku v mytologii i kultuře. Doubravy i solitéry jsou důležité v rámci ekosystému, protože poskytují potravu i útočiště mnoha druhům hmyzu i savců — dubové lesy mívají nejbohatší diverzitu z evropských lesů. Ale už od nepaměti si ho vážili také lidé. Jeho dřevo patří k nejtvrdším typům na světě. Je pevnější než-li exotické dřeviny, neštípe se a není křehké. Dub rozpoznáme podle typické kresby mírně kontrastních letokruhů.

I v naší firemní filozofii má dub své důležité symbolické místo. Snažíme se svou práci neuspěchat, nezkracujeme si cestu ve výrobě a tedy ani při volbě materiálu. Naše produkty jsme vyvíjeli postupně a organicky, stejně jako si dub hledá svými kořeny cestu k hluboko uložené spodní vodě.
Naše principy a zásady